Shree Randal Chalisa – Jai Randal Maa

“Bolo Randal Mataki Jai”

Vandu Gajanan Vigna Har, Saraswati Lagu Pai,

Vani Aapo Maa Sharda “Maa Randal Gunn Gavai”.

“Bolo Ganpati Gajanand Maharaj Ki Jai”

 

Gauvravarn Nilamber Dhari, Jag Janani Darshan Sukh Kari

Namu Narayani Randal Mata, Kamlasni Kar Kamal Suhani.

Pratham Naam Suarchana Mata, Randal Chhaya Sangna Khyata.

Narayani Ratna Jag Jata, Kathin Tapasvini Ashvin Mata.

Sapta Naam Randal Niti Gaye, Vahem Mud Ane Kusump Jaye.

Pita Vishvakarma Vikhyata, Mena Mata Subh Safal Data.

Tivra Tej Pati Suraj Deva, Pati Mukh Darshan Made Na Seva.

Darshan Karta Netra Bidaye, Pati Mukh Darshan Kadi Na Thaye.

Rana Ye Chit Vaat Vichari, Kahi Pita Brahma Ne Sari.

Karan Pautra Nu Man Vichari, Vichari Vani Vade Sukh Kari.

Tapo Panch Vrat Kathin Kumari, Pati Mukh Darshan Thase Sukh Kari.

Randal Chitmaa Vaat Vichari, Potani Chhaya Rachi Sari.

Aditya Seva Chhaya Thaki Thaye, Maa Randal Tap Tapva Van Jaye.

Dharmaranya Gaya Jagdamba Aahit, Ashvini Roope Tap Arambhya.

Manu Savarani Shani Tapi Naame, Randal Putra Guni Yamraja.

Randal Putra Guni Yamraja, Kahe Pitane Muki Man Maja.

Bhed Bhav Mam Mata Rakhe, Ne Muj Par Kantalo Dakhe.

Dhare Dhyan Vismaya Jagmata, Tape Tap Ashvini Roope Jagmata,

Ashva Roope Aditya Tyan Jai, Aati Sukh Pati Mukh Darshan Thaye.

Ravi Randal Ur Anand Maye, Pushpa Varsa Kari Devo Jai Gaye.

Tap Aachre Parag Sukh Thaye, Mate Kodh Andhapo Jaye.

Yam Yamuna Ashvini Kumari, Manu Vaivasta Raivat Nidhrara.

Randal Praja Param Sukh Dayi, Nase Rog Yam Bhiti Jaye.

Sorath Des Subh Dadva Gaame, Gop Ganata Neh Te Naame.

Manav Lila Maat Vichare, Sundar Balanu Roop Dhare.

Tran Varsh Aati Rupvati Bala, Mali Gopgan Tane Vishala.

Vacha Nahin Sangna Thi Samjave, Sangna Naame Sahu Bolave.

Saat Dukal Padya Aati Bhari, Nehe Ghanu Ghans Varsha Bahu Sari.

Aati Utaam Gauseva Jani, Dhenu Charave Randal Rani.

Sol Varsh Vai Sangna Thai, Roop Goon Mana Bahu Vakhnai.

Dushto Harva Aavya Mata, Sinha Bani Dhenu Sakshata.

Sinha Aarudh Narayani Thaye, Chakra Trishul Thi Sainya Hanaye.

Jai Jai Jai Sangna Jai Gaye, Aatam Na Shad Shatru Hanaye.

Aati Subhashish Randal Aape, Sthan Jin Dadvama Sthape.

Tripada Tap Thi Randal Rakhe, Karma Bandhan Bhauna Kape.

Kanya Sadhva Manvaanchit Pame, Vidhva Satya Vrate Dukh Vame.

Sudh Bij Saptarshi Bhanup Alun, Tapp Thai Man Manyu.

Simant Upvit Lagna Subh Kaam, Pooje Randal Sukh Santati Pame.

Aurangabad Shubh Shital Dhame, Savant Vis Chumalish Naame.

Maa Randal Chalisa Je Koi Gaye, Upnaame Randal Anand Kahevaye.

Doha

Randal Chalisa Bhane, Padarath Pame Char

Vedo – Vidya  Dhan – Sampati, Ne Sadgun Guni Parivar

Atra Nidra Aasan Ane Gruh Jeevan Kutir Tyag

Panch Tyag Thi Tapp Tape, Panch Vrati Mahabhaag

Dil Na Satya Rankarthi, Narayani Raji Thai

Aerankar Pranavathi, Saghadi Zankhi Thai.

“Bolo Randal Maataki Jai”

 

Jai Randal Maa